O NÁS

Náš Psí domov není komerčním psím útulkem, jako většina útulků, které jsou zřizovány a tedy i financovány městy, kde nákup granulí a jiných věcí pro psy, veterinární péči a také úpravy a opravy kotců hradí město. V našem okolí je pouze pár měst, která s naším Psím domovem spolupracují a finančně ho dle svých možností podporují.
Náš Psí domov je soukromé zařízení, kde jsou téměř veškeré výdaje hrazeny lidmi, kterým není osud těchto pejsků lhostejný. To znamená z příspěvků, ať už pravidelných či nepravidelných od různých dárců, sponzorskými dary, či výtěžkem z prodeje propagačních materiálů jako např. textilu v e-shopu, pohledů, či kalendářů. Prioritou při financování jsou samozřejmě plné misky našich pejsků a jejich zdraví. Z dostupných příjmů nejsme opravdu schopni renovovat naše prostory tak, jak bychom si přáli, a jak by si mnozí představovali, bohužel. Ale o naše pejsky je tu postaráno dobře a s láskou. S čistým svědomím můžeme říci, že za celou dobu provozu našeho Psího domova zde důstojně dožilo a psí důchod si tak užilo mnoho pejsků, což by jim v některých jiných útulcích dopřáno nebylo. Stále máme v Psím domově mnoho psích seniorů, které již těžko umístíme do nových domovů, kteří by i v jiných útulcích ani přijati nebyli a na které nám nikdo nepřispívá, a tedy výdaje spojené s těmito pejsky hradíme doslova „jak jen je to možné“. Samozřejmě je naším cílem umístit co nejvíce pejsků, ale my opravdu nesvěříme každého pejska komukoliv. Pokud víme, že by pejsek skončil u boudy na řetězu bez potřebné péče a hlavně bez pohlazení a vlídného slova, nepovažujeme umístění do nového domova za „výhru“ a raději hledáme jinou rodinu. Naši práci děláme svědomitě od přijetí pejska, přes jeho pobyt u nás, až po předání novému majiteli. A to vše s velkým nasazením, z nepatrných zdrojů a dobrovolně.

Byli bychom rádi, aby si lidé naši situaci a naše „možnosti“ uvědomili. Proto si velmi vážíme Vás všech, kteří nám pomáháte a přispíváte nám. Bez vás by naše práce neměla smysl. Pokud máte zájem nám pomoci, můžete nám přispět libovolnou částkou na číslo bankovního účtu: 35-6388150247/0100.
Částka bude použita na nákup krmiva a veterinární prostředky. Moc děkujeme!!!

Komentáře jsou zakázány.